Viet Images Gallery

Beautiful Landmarks & Historical Documents

 
 Home > Việt Nam Thời Pháp > Đông Dương

di-san.jpg
di-san.jpg279 viewsVietLang
couple_franco_annamite.jpg
couple_franco_annamite.jpg283 viewsVietLang
di-san1.jpg
di-san1.jpg230 viewsVietLang
di-san2.jpg
di-san2.jpg225 viewsVietLang
dua-ngua1.jpg
dua-ngua1.jpg221 viewsVietLang
embarcation_outils.jpg
embarcation_outils.jpg220 viewsVietLang
escorte_gouverneur.jpg
escorte_gouverneur.jpg212 viewsVietLang
francais_serviteurs.jpg
francais_serviteurs.jpg213 viewsVietLang
garage.jpg
garage.jpg195 viewsVietLang
ha-noi-1907.jpg
ha-noi-1907.jpg197 viewsVietLang
hanoi_enterrement_m_poulin.jpg
hanoi_enterrement_m_poulin.jpg209 viewsVietLang
infirmerie.jpg
infirmerie.jpg208 viewsVietLang
phap.jpg
phap.jpg177 viewsVietLang
phap1.jpg
phap1.jpg156 viewsVietLang
phap2.jpg
phap2.jpg159 viewsVietLang
phap3.jpg
phap3.jpg154 viewsVietLang
phap4.jpg
phap4.jpg167 viewsVietLang
phap10.jpg
phap10.jpg164 viewsVietLang
phap9.jpg
phap9.jpg178 viewsVietLang
phap11.jpg
phap11.jpg182 viewsVietLang
phap12.jpg
phap12.jpg164 viewsVietLang
phap14.jpg
phap14.jpg184 viewsVietLang
phap16.jpg
phap16.jpg140 viewsVietLang
phap18.jpg
phap18.jpg124 viewsVietLang
30 files on 2 page(s) 1

 
   
   

Choose your language: